Energize People Energiek leiderschap

ENERGIZE LEADERS

Visie
Deze tijd vraag om energieke leiders: leiders die zorgen voor een gezonde werkcultuur, met als gevolg meer energie, bevlogenheid en betere prestaties. Een leidinggevende kan veel invloed uitoefenen op de vitaliteit en energie van medewerkers wanneer hij zich bewust is van zijn persoonlijke energie, dit weet te vergroten en een voorbeeldrol is voor anderen. Wanneer een leidinggevende zelf in balans is en werkt vanuit passie en energie, zal hij dit ook stimuleren bij zijn medewerkers. Energie is namelijk aanstekelijk.

 

Aanbod
Wij bieden verschillende op maat gemaakte programma’s voor leidinggevenden aan.

 • Energiek Leiderschap: meer energie, motivatie en veerkracht van leider en mensen
 • Effectief Leiderschap: een solide basis

ENERGIEK LEIDERSCHAP

Programma
Als je wilt dat mensen energieker worden in hun leven en werk, dan geef jezelf het goede voorbeeld door te laten zien wat energiek werken betekent in de dagelijkse praktijk. Een goede balans tussen de dagelijkse werkzaamheden, ontwikkelen van jezelf en de nodige uitdaging resulteert in meer energie op de werkvloer. Een energiek leider heeft kennis van en regie over zijn eigen energie. Hij heeft zicht op waar hij wel en geen invloed op heeft en weet hoe hij zijn energie kan managen. Hij creëert vertrouwen en verbinding met de mensen om zich heen en leert hoe hij een positieve invloed kan hebben op de energie, motivatie en veerkracht van zijn  team en medewerkers.

 

Wat levert het op
De leidinggevende:

 • Is zich bewust van zijn persoonlijke energie en weet hoe hij dit kan vergroten
 • Weet wat zijn energieboosters en energie vreters zijn en weet hoe hij dit beter kan managen
 • Is in staat om meer vertrouwen en verbinding te creëren met zijn medewerkers
 • Weet stress signalen bij medewerkers te herkennen en signaleren
 • Voert motiverende gesprekken met medewerkers
 • Weet welke managementstijl bevorderend is
 • Heeft zicht op interventies die ingezet kunnen worden

 

Maatwerk
Een leiderschapsprogramma is maatwerk voor uw organisatie. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact op.

EFFECTIEF LEIDERSCHAP​

Het programma

In dit programma training staan de persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende en de daarbij behorende vaardigheden centraal. Een effectief leider laat medewerkers samenwerken, kan taken delegeren, voert uiteenlopende gesprekken en spreekt medewerkers aan, daar waar nodig. Om dit op de juiste manier te kunnen doen, is zelfinzicht noodzakelijk. Want welke impact hebben die leidinggevende taken, rollen en verantwoordelijkheden voor medewerkers?

In het programma Effectief Leiderschap wordt er gewerkt aan het door ontwikkelen van de (nieuwe) rol als leider. Zo ontstaat er een solide basis die bijdraagt aan effectief leiderschap. Vragen die tijdens dit programma centraal staan zijn onder andere: Hoe vul ik mijn rol in als leidinggevende? Hoe vergroot ik de effectiviteit en bevlogenheid van mezelf en mijn medewerkers?

 

Wat levert het op
De leidinggevende:

 • Heeft zicht op sterke punten en leerpunten
 • Past stijl van leidinggeven aan op verschillende situaties
 • Heeft inzicht in wat zowel leidinggevende als medewerker verwachten
 • Motiveert en stimuleert eigen medewerkers
 • Zal medewerkers effectief aanspreken en aansturen
 • Beschikt over alle essentiële vaardigheden en gesprekstechnieken
 • Heeft goede focus op het behalen van concrete resultaten.

 

Maatwerk
Een leiderschapsprogramma is maatwerk voor uw organisatie. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact op.